Rozpoczęcie kariery w policji rozpoczyna się od pierwszego etapu rekrutacji, który jest kluczowy dla każdego kandydata. W tym artykule przedstawiamy zestawienie istotnych informacji i wskazówek, jak zainicjować proces aplikacji. To ważny krok dla każdego aspirującego policjanta.

Proces kwalifikacyjny inicjuje się poprzez złożenie wymaganych dokumentów. Można to zrobić w Dziale Personalnym lokalnej Komendy Policji, dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Co więcej, w każdy czwartek biuro jest otwarte do 17:30. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem 47 843 12 36.

Lista niezbędnych dokumentów obejmuje:

  • wniosek o przyjęcie do służby,
  • wypełniony formularz osobowy kandydata,
  • papierowe kopie dokumentów edukacyjnych i zawodowych,
  • papierowe kopie świadectw pracy lub służby,
  • kopia książeczki wojskowej lub innego dokumentu dotyczącego służby wojskowej,
  • kopie innych dokumentów wymaganych specjalnymi przepisami.

Formularze dostępne są na stronach internetowych komend wojewódzkich Policji oraz na stronie Komendy Głównej Policji. Po złożeniu dokumentów, komórka ds. doboru do służby przydziela kandydatowi numer identyfikacyjny i ocenia dokumenty pod kątem ich zgodności z wymaganiami ogłoszenia. Weryfikacja prawdziwości danych odbywa się poprzez dostępne Policji bazy danych.

Ukończenie tego etapu oznacza, że kandydat czeka na dalsze informacje, w tym na ustalenie terminu testów sprawnościowych i wiedzy ogólnej. O dalszych krokach poinformuje Was starszy sierżant Aneta Plack-Nowak.

Źródło: https://skierniewice.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024