W ramach działań prewencyjnych, funkcjonariusze odwiedzili liczne placówki oświatowe w powiecie, by przeprowadzić spotkania dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Wśród odwiedzonych szkół znalazły się Szkoła Podstawowa w Godzianowie, Szkoła Podstawowa w Kęszycach, Szkoła Podstawowa w Bolimowie, Szkoła Podstawowa numer 4 oraz numer 2 w Skierniewicach oraz Przedszkole numer 1.

Zajęcia te miały na celu edukowanie młodych ludzi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zarówno podczas organizowanych wycieczek, jak i codziennych zabaw zimowych. Policjanci i dzielnicowi, w tym specjaliści z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii, szczegółowo omówili kwestie takie jak odpowiednie ubieranie się zgodnie z warunkami pogodowymi, wybór bezpiecznych miejsc do zabaw na śniegu i zasad bezpiecznego korzystania z sanek.

Podczas spotkań poruszono również tematykę zachowania ostrożności w pobliżu jezdni, unikania niebezpiecznych przedmiotów na trasach zjazdowych, a także dbałości o stan techniczny sprzętu zimowego. Przestrzegano przed zagrożeniami, takimi jak ślizganie się na chodnikach, rzucając śnieżkami w pojazdy, czy wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. Szczególny nacisk położono na organizowanie kuligów pod nadzorem dorosłych i bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów podczas zabaw na śniegu.

Spotkania te mają przyczynić się do zwiększenia świadomości bezpieczeństwa wśród najmłodszych i zapewnić im bezpieczne oraz radosne spędzanie czasu podczas ferii zimowych.

Źródło: https://skierniewice.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024