Z dniem 12 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów, która wprowadza do monitoringu SENT nową kategorię towarów, czyli odpady. Lista objętych monitoringiem SENT zostanie poszerzona o takie substancje jak farby, lakiery, rozpuszczalniki czy kleje. Firmy odpowiedzialne za transport tych towarów będą zobowiązane do zgłaszania każdego przewozu do rejestru SENT, co wymagać będzie zaawansowanej rejestracji na Platformie PUESC.

Zmiany te są rezultatem uchwalenia przez Ministra Finansów rozporządzenia z dnia 9 października 2023 roku. Nowe regulacje wprowadzają system monitorowania SENT dla 11 rodzajów odpadów, jeśli ich masa brutto przekracza 1000 kg lub objętość 1000 litrów. W szczególności dotyczy to odpadów oznaczonych kodami od 08 01 11 do 08 04 15, obejmujących m.in. odpady farb i lakierów z rozpuszczalnikami organicznymi, szlamy z usuwania farb, odpadowe kleje i szczeliwa.

Warto podkreślić, że nowe przepisy nie wprowadzają zmian w kwestii dotychczasowych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 25 kwietnia 2022 roku. Pozostają one w mocy dla odpadów, które były już objęte obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przemieszczania odpadów.

Źródło: https://www.lodzkie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024