W ramach inicjatywy edukacyjnej, grupa uczniów z bolimowskiej placówki oświatowej miała okazję uczestniczyć w wykładzie prowadzonym przez dzielnicowych. Celem spotkania było omówienie kluczowych zagadnień związanych z nadchodzącym okresem ferii zimowych oraz prawnych aspektów niektórych postępowań. Szczególny nacisk położono na tematykę związaną z bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu i konsekwencjami podejmowania działań niezgodnych z prawem.

Wydarzenie, które miało miejsce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bolimowie, zgromadziło uczniów z różnych klas, w tym z klas o profilu mundurowym. Policjanci z miejscowego posterunku skoncentrowali się na przypomnieniu zasad bezpiecznego odpoczynku oraz zwrócili uwagę na problematykę czynów zabronionych popełnianych przez nieletnich. Ważnym elementem spotkania była także edukacja w zakresie demoralizacji oraz prezentacja zachowań, które kwalifikują się jako czyny zabronione.

Organizatorzy zadbali również o to, by przekazać młodzieży informacje dotyczące budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Spotkanie miało charakter interaktywny, co umożliwiło uczestnikom aktywne uczestnictwo w dyskusji i zadawanie pytań. Uczniowie, wśród których znaleźli się przyszli przedstawiciele służb mundurowych, takich jak policja, wojsko czy ratownictwo medyczne, wykazali dużą zainteresowanie omawianymi tematami. Wydarzenie to stanowiło okazję do zdobycia cennych wskazówek, które mogą okazać się przydatne w przyszłej służbie dla społeczeństwa, co podkreśliła starszy sierżant Aneta Placek-Nowak.

Źródło: https://skierniewice.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024