W ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, grupa funkcjonariuszy policyjnych odwiedziła Szkołę Podstawową w Godzianowie. Celem spotkania było uświadomienie uczniom, jak ważne jest bezpieczne zachowanie podczas zimowych aktywności.

Zespołowi ds. Profilaktyki społecznej, Nieletnich i Patologii zależało, aby młodzież zrozumiała ryzyko związane z zimowymi zabawami oraz nauczyła się, jak unikać niebezpieczeństw. Poruszono tematy takie jak odpowiedzialność podczas organizowanych wyjazdów, a także bezpieczeństwo podczas zabaw na świeżym powietrzu w okolicy miejsca zamieszkania.

Jednym z kluczowych aspektów omawianych przez mundurowych była jazda na łyżwach. Podkreślono, że powinna ona odbywać się wyłącznie w bezpiecznych, wyznaczonych miejscach, takich jak miejskie lodowiska. Przestrzeżono również przed niebezpieczeństwami związanymi z wchodzeniem na zamarznięte akweny wodne oraz przypomniano o zachowaniu ostrożności podczas innych zimowych rozrywek.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji, zadając wiele pytań i wysłuchując rad starszego sierżanta Anety Placek-Nowak.

Źródło: https://skierniewice.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024